Zagotavljamo vam kar najbolj učinkovito načrtovanje in vodenje projektov.

Z našimi tehničnimi in administrativnimi storitvami smo z vami skozi vse faze, od zasnove do izvedbe in vaše vselitve. Nudimo storitve:

 • Izbira izvajalcev za in v imenu stranke.
 • Nadzor nad gradbenimi izvajalci.
 • Priprava in nadzor nad izvajanjem projektnega programa in terminskega plana.
 • Koordinacija in nadzor gradbišča.
 • Priprava in nadzor nad denarnim tokom investicije, zmanjšanje stroškov gradnje.
 • Nadzor nad celotno projektno dokumentacijo.
 • Projektantski popis del, predizmera za popis del, ocena stroška gradbenih del, popis pri gradnji hiše, popis pri prenovi.
 • Priprava načrta za zagotavljanje kvalitetne izvedbe vseh aktivnosti in procesov.
 • Vzpostavitev dobav in pregled nad vgrajenimi materiali in opremo.
 • Zaključek del in primopredaja.
 • Uskladitev končnega obračuna del.
 • Predaja garancij in certifikatov.
image
image
image
Razmišljamo in delujemo usmerjeno v rešitev in vašo korist.

Naš program:
Service Image

Vodenje in upravljanje projektov

Skrbno ravnanje z vašim premoženjem v duhu dobrega gospodarja.

Service Image

Gradbeni inženiring

Vključuje tako tehnične kot tudi administrativne storitve upravljanja.

Service Image

Prenove in adaptacije

Direktno poslujemo z zanesljivimi in profesionalnimi strokovnjaki iz različnih strok.

Service Image

Nepremičninski trg

Nudimo široko ponudbo in pregled aktualnih nepremičnin in smo usmerjeni na trženje v tujino.