Želimo postati vaš poslovni partner, na katerega se lahko vedno zanesete.

Zagotavljamo kakovostno, pregledno in transparentno upravljanje nepremičnin, s celostnim pristopom in s skrbnostjo do ohranitve ali povečanja njihove vrednosti.

Skrbimo za organizacijo in izvedbo vseh potrebnih del v določenih rokih, izvedbo vzdrževanja stavbe in odpravo napak v času garancijske dobe, koordinacijo in komunikacijo ter spremljanje sprejetih odločitev lastnikov nepremičnin, organiziramo in poskrbimo za hiter odziv naše službe za intervencijo ter nujnih vzdrževalnih del.

Naša podpora je sestavljena iz tehnično – strokovnih storitev, organizacijsko – administrativnih storitev, finančno – računovodskih storitev in pravnih storitev pri novogradnji in prenovi.

image
image
image
Verjamemo v to kar delamo in vaše želje, z našim znanjem, izkušnjami ter energijo spreminjamo v vidne, otipljive rezultate.

image
image
Skrbno ravnanje z vašim premoženjem v duhu dobrega gospodarja.

Prepustite vse skrbi povezane z vašo nepremičnino, našim strokovnjakom!

Z usklajenim in profesionalnim delovanjem poskrbimo za popolno organiziranost projektov, projektnih faz in nalog.

  • Razvojni potek projekta / scenarij načrtovanja.
  • Izdelavo projektnega programa.
  • Pomoč pri zagotavljanju ustreznih svetovalcev, vključno z jasno opredelitvijo njihovih nalog, pooblastil in obveznosti.
  • Usklajevanje in ustrezna obdelava vseh informacij ter tekoča komunikacijo znotraj projektne ekipe.
  • Integracija in upoštevanje vseh postopkov pomembnih za zdravje in varnost vseh udeleženih v projektnem procesu.
  • Obvladovanje stroškov investicije.
  • Koordinacija in nadzor.
  • Garancije in certifikati.
  • Končna primopredaja projekta in zaključni obračun.
Naš program:
Service Image

Vodenje in upravljanje projektov

Skrbno ravnanje z vašim premoženjem v duhu dobrega gospodarja.

Service Image

Gradbeni inženiring

Vključuje tako tehnične kot tudi administrativne storitve upravljanja.

Service Image

Prenove in adaptacije

Direktno poslujemo z zanesljivimi in profesionalnimi strokovnjaki iz različnih strok.

Service Image

Nepremičninski trg

Nudimo široko ponudbo in pregled aktualnih nepremičnin in smo usmerjeni na trženje v tujino.